Публикации

1. М. Имамов, Осигуряване с компютри училищата в регион Гоце Делчев, сборник от научно практическа конференция април 2010 г. на тема: „Информационните технологии в I – IV клас”.
2. М. Имамов ,Управленската роля на директора в образованието, сборник ЮЗУ Благоевград.
3. М. Имамов , Иновативни модели за преодоляване на неуспеваемостта на учениците в I – IV клас – списание Евроробразование 2012 г. стр. 44-54.
4. М. Имамов, Професионализмът в управлението на директора , списание Еврообразование.
5. М. Имамов, Има ли място различието в българското училище – ролята на домашното възпитание – Международен сборник от научни трудове , Елец, Русия 2014 стр.стр.100-113 .
6. М. Имамов, Съвременните предизвикателства пред учителската професия, сборник ЮЗУ Благоевград – 2014, стр.98-105
7. М. Имамов, Добри практики „партньорство родители – училище“- Списание Педагогика, издавано от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, МОН 2018 г. стр. 129-132
8. М. Имамов, Диагностична зависимост между мотивацията за учене и постигнатите резултати от работата с дете с ДЦП в Средно общообразователно училище„Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица,област Благоевград – изследователска работа 2016 г.