Отговорности

Под отговорност за своите ученици разбирам, че трябва да бъда учителя, който постига успех в обучението си, учителя, който умее да се владее при всяко положение. Трябва да умея да развивам едновременно няколко дейности; да окуражавам чрез своите забележки.

 Отговорността за моите ученици се крие в това, че трябва непрекъснато да имам интересни хрумвания, да съм шеговит и непрекъснато да се интересувам от тях; Да съм търпелив  спрямо търсенията на учениците, да съм находчив, предвидлив, да се стремя да съветвам и да насочвам своите ученици, да ги подтиквам към правилна оценка на собствената работа. Трябва да съм готов  да отчитам индивидуалните различия, личните дарби и недостатъците на учениците. Да бъда искрен, да бъда себе си.