Ден на розовата фланелка

На 24.02.2016 година ОУ ,,Климент Охридски‘‘ подкрепи борбата срещу тормоза в училище. За поредна година учители и ученици се включиха в отбелязването на Международния ден на розовата фланелка. Учениците от V до VIII клас създадоха знак STOP на тормоза. Г-жа Русинова представи пред учениците презентация за историята на Деня на розовата фланелка и значението на толерантността и приятелството. Всички ученици направиха сърце на училищния двор и по този начин казаха: ,,НЕ на тормоза! НЕ на агресията! ДА на приятелството между всички ученици! ДА на любовта между всички хора!‘‘