Училище

Първата сграда, в която се е помещавало училището е построена към черквата през 1864 г. Дълго време обучението е било доброволно. Първоначално то става задължително за учениците от I до IV отделение, като в първо отделение са записвани навършилите 8-годишна възраст.

Прогимназия в селото ни се открива през 1922 година. По онова време за училищните въпроси в началното училище от I до IV отделение и прогимназията от I до III клас са се грижили членовете на училищното настоятелство. Началното училище се е ръководело от главен учител, а прогимназията от директор, назначавани от училищен инспектор.

През 1938 г. прогимназията приема за патрон св. Климент Охридски.

В 1946 г. двете степени – начална и прогимназия се обособяват в основно училище. 

Новата училищна сграда е построена през 1971/73 г.

Директор на училището от 1989 г. до сега е госпожа Здравка Каменова.