Кметство

През 1474 г. възниква Ефляковча /Влашка/ махала със 7 къщи на левия бряг на река Лом. Първите заселници са дошли от Румъния /Влашко/ и затова името остава Влашка махала, но никога не се е говорило на влашки.

През 1564 г. възниква махала Исталифча /Сталийска махала/ на десния бряг на реката. През 1856 г. от голямото наводнение на 14 юни, жителите на Влашка махала се изселват на по-високите части, а тези от Сталийска махала се преселват на левия бряг.

След освобождението от турско робство е трябвало да се регистрира селото с име и Исталифча се е оформило вече побългареното Сталийска махала.

Процесът на сближаване на двете махали се ускорява след преселването на Сталийска махала на левия бряг на реката.

След освобождението от турско робство и двете махали минават като кметски пълномощничества към община Василовци.

Сградата на кметството е построена през 1937 г.

През 1955 г. е възприета идеята за обединяването на двете махали с едно общо име Сталийска махала.

След 1978 г. Сталийска махала минава към община Лом. То е най-голямото кметство в общината като население.

От 2012 година до настоящия момент, кмет на селото е Цветан Петров Цветанов.

Кметството извършва всякакъв вид административно-правна и финансова дейност.