Учебна документация

Анализ на резултатите по отношение на постигане на очакваните резултати по задачи в темите за писмени изпитвания от тук