Състезания и конкурси


Mатематическо състезание „Откриване на млади таланти“

Mатематическотo състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас – за учениците от област Видин ще се проведе на 09 юни 2018 година /събота/ от 9:00 часа в ППМГ „Екзарх Антим I“ – град Видин.

Заявления за участие се приемат в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I”, град Видин до 16:00 часа на 07.06.2018 г.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация до директора на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

Резултатите на учениците, ще бъдат публикувани в срок до 7 работни дни от състезателния ден на електронните страници на РУО – Видин и на „Екзарх Антим I“ – град Видин.

 • регламент за състезанието от тук
 • заявление за участие от тук
 • резултати на участниците от тук

Национален летен турнир по информатика. 

Съгласно утвърдения със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година от 8 до 10 юни 2018 г. в гр. Пловдив ще се проведе Национален летен турнир по информатика.

Регистрацията и заявката за участници от областта се осъществява от Регионалното управление на образованието – Видин, съобразени с квотата за трима участници от област Видин от 5. до 12. клас

Обобщената заявката за участие в състезанието са изпраща от училищата срок до 29.05.2018 г. на електронен адрес: ir.vodova@rio-vidin.org.

Учениците, които не желаят резултатите им да бъдат оповестявани попълват декларация за непубликуване.

Ръководителите сами резервират места в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието са за сметка на заявителите.

 • Предварителна програма на състезанието от тук
 • Заявка за участие от тук
 • Декларация за непубликуване на резултати от тук

Национално математическото състезание „Питагор“

Националното математическото състезание „Питагор“ за ученици от IV клас
ще се проведе на 28.04.2018 г. от 9 часа в  ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

Заявления за участие ще се приемат в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин до 16.00 часа на 27.04.2018 г.

 • регламент на състезанието от тук
 • заявление за участие от тук
 • резултати на участниците от тук

Пролетно математическо състезание за ученици от 4. клас

 • регламент на състезанието от тук
 • резултати на участниците от тук

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 17 март 2018 година /събота/ от 11:00 часа до 12:30 часа  ще се проведе областния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас.

 • регламент на състезанието от тук

Съгласно Заповед № РД-07-48/27.02.2018 г. на Началника на Регионалното управление на образованието, гр. Видин са определени следните училища-домакини за провеждане на състезанието в област Видин:

 •  ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин
  за ученици от до IV клас – заявление за участие от тук
 • СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин
  за ученици от до XII клас – заявление за участие от тук

Съгласно регламента националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда в два кръга – областен и национален. Учениците от I до XII клас участват в двата кръга без такса правоучастие. Учениците заемат определените им места до 10:30 ч. в съответното училище-домакин. Учениците, които желаят да участват в състезанието могат да подадат индивидуално заявление до 10.03.2018 г. в съответното училище домакин. Учениците, който не желаят да им бъдат публикувани резултатите подават декларация за непубликуване до 10.03.2018 г.

………………….

Окончателните резултати от състезанието ще бъдат публикувани след оценката на зад 26 от националната комисия

Временни резултати:

 • за участниците на български език от тук
 • за участници на френски език от тук

…………………..

Окончателните резултати от областния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас.

 • за участниците на български език от тук
 • за участници на френски език от тук

 

Международна олимпиада по финансова математика за ученици

 • информация от тук
 • регламент от тук

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ.

Регламентът на състезанието може да намерите на страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката Олимпиади и състезания.

Състезанието ще се проведе в СУ „Алеко Константинов“ – Луковит. Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас.

 • Заявка за участие (Приложение 1) от тук
 • Списък на участниците (Приложение 2) от тук
 • Програма за състезанието от тук
 • Декларация за информирано несъгласие от родителите на учениците от тук
 • Разписание на автобусите от и до Луковит от тук

 

Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас

 • регламент на турнира от тук

X Национално състезание по информационни технологии

 • регламент на състезанието  от тук

„Аз мога – тук и сега“

От 20 до 22 април 2018 в град Девин, за осма поредна година ще се проведе Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII до XII хлас.

Участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Phоtoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „Fronteed Development“.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGА.bg и на тел. 0897 87 99 80; 0877 27 39 99.

Срок за заявка на участие до 13 април 2018 година.


Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас.

Във връзка с правилата, утвърдени със Заповед № РД 09-5411 от 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, за определяне на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, от 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в гр. Русе ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Русе.

Домакини на състезанието са Регионално управление на образованието, гр. Русе и СУ „Васил Левски“, гр. Русе.

За място на провеждане е определено СУ „Васил Левски“, гр. Русе.

Състезанието е индивидуално.

Изпращането на сканираните поименни заявки за участие (по приложения образец) се осъществява до 28.02.2018 г. на e-mail: d.milanova@rio-ruse.org.

За да бъдат оповестени публично резултатите от състезанието е необходимо родителят/настойникът на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявани публично да подават декларация по електронен път на e-mail: pms_ruse_vlevski@abv.bg в срок до 28.02.2018 г.

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

Справки и подробна информация може да получите от:
Диана Миланова – старши експерт по математика в РУО – Русе,
тел: 082834209, 0886885600;
e-mail: d.milanova@rio-ruse.org.

 • Образец на заявка за участие от тук.
 • Примерна програма на състезанието от тук .
 • Декларация за информирано съгласие от тук.
 • Информация за хотели от тук.

Пролетни математически състезания за ученици от IX до XII клас.

Във връзка със Заповед № РД 09-5411 от 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, за определяне на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, от 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в гр. Плевен ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от IX до XII клас.

Организатори на състезанието са МОН, РУО-Плевен и СМБ-Секция Плевен.

Домакини на състезанието са Регионално управление на образованието – Плевен и МГ „Гео Милев“, гр. Плевен. За място на провеждане е определено МГ „Гео Милев“ – Плевен.

Състезанието е индивидуално.

За участие в състезанието срок до 28.02.2018 г. на e-mail: pms_pleven@yahoo.com се изпращат:

 1. Файл на MS Word с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
 2. Сканираните поименни заявки за участие (по приложения образец).
 3. Сканираните декларации на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично.

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За въпроси във връзка със състезанието:
Павел Петров – старши експерт по математика в РУО – Плевен,
тел: 0887728292, e-mail: pms_pleven@yahoo.com.

 • Образец на заявка за участие от тук
 • Примерна програма на състезанието от тук
 • Декларация за информирано съгласие от тук
 • Информация за хотели от тук

Регионално състезание по математика и история и цивилизация
Калин Танчев“

Класиране на участниците от тук

Във връзка със Заповед № РД-02-11-51/24.01.2018 г. на Кмета на община Видин за обявяване на 25 и 26 януари 2018 г. за неучебни дни за училищата на територията на община Видин се налага

Промяна в датата на състезанието!

Дата на провеждане: 17.02.2018 г.

Регистрация от тук

Регионално управление на образованието — Видин в партньорство с „Лайънс клуб“ – Видин организират традиционното III Регионално състезание по математика и история и цивилизация „Калин Танчев“.

Организация на състезанието:

 

Място: конферентен център на Областна администрация – Видин.

 

Възрастова група: ученици от VII клас от училищата в област Видин.

Регистрация: от 9:00 ч. до 9:30 ч.

Провеждане на тест по математика: 9:30 ч. – 10:30 ч.

Почивка: 10:30 ч. – 11:00 ч.

Провеждане на тест по история и цивилизация:  11:00 ч. – 11:40 ч.

Награден фонд: 600 лв.

 • I място: 300 лв.
 • II място: 200 лв.
 • III място: 100 лв.

При равенство на точките наградният фонд за съответното място се разпределя между състезателите с равен брой точки.

Заявка за участие в състезанието може да изпратите  на електрoнна поща: ir.vodova@rio-vidin.org – Ирена Водова – старши експерт па математика в РУО – Видин.


Национално състезание по математическа лингвистика.

Математическа  гимназия  „Акад.  Кирил  Попов“ – гр. Пловдив,
е-mail: omg_plovdiv@abv.bg oрганизира и провежда Национално състезание по математическа лингвистика.

За място на провеждане е определено ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“, № 40.

Регистрирането на учениците за участие следва да се извърши от ръководителите им в срок до 19.01.2018 г., на следния линк: https://goo.gl/forms/t9LzJGvgqtMy9E1o1

За допълнителна информация:
д-р Зара Данаилова-Стойнова –
старши експерт по математика в РУO – Пловдив,
тел. 032 631844; 0889 404 625.

 • програма на състезанието от тук

Mатематическо състезание „Иван Салабашев”

На 2 декември 2017 г.  в ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин се проведе математическото състезание „Иван Салабашев”. Състезанието беше организирано от Съюза на математиците в България – секция Видин. Информацията за състезанието беше изпратена чрез РУО – Видин до всички училища.

Участваха общо 70 ученици от 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 клас.

Резултатите от състезанието са обявени в училишето-домакин.


Национален есенен турнир по Информационни технологии „Джон Атанасов“от 1 до 3 декември 2017 г., гр. София 

 • информация за състезанието от тук
 • регламент на състезанието от тук
 • програма на състезанието от тук
 • ценова оферта на Център за подготовка на ученици за олимпиади от тук