Олимпиади


Национална олимпиада по информатика – областен кръг 

Дата: 17.02.2018 г.
Училище домакин: ППМГ „Екзарх Антим I” –  гр. Видин
Начало: 9:00 часа

 • Регламент на олимпиадата от тук
 • Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по информатика от тук

Ученическа олимпиада по математическа лингвистика – областен кръг 

Дата: 09.02.2018 г.
Училище домакин: ППМГ „Екзарх Антим I” –  гр. Видин
Начало: 14:00 часа

 • Регламент на олимпиадата от тук
 • Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика от тук
 • Протокол с резултатите на учениците, които не се класират за националн кръг от тук

За националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се класира Ивайло Емилов Стоянов от 12. клас на ППМГ „Екзарх Антим I“- Видин.


Национална олимпиада по математика – областен кръг 

Дата: 03.02.2018 г.
Училище домакин: ППМГ „Екзарх Антим I” –  гр. Видин
Начало: 9:00 часа

 • Регламент на олимпиадата  4. – 8. клас от тук
 • Регламент на олимпиадата 9. – 12. клас от тук
 • Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика от тук
 • Протокол с резултатите на учениците от 4. до 6. клас от тук
 • Протокол с резултатите на учениците от 7. и 8. клас от тук
 • Протокол с резултатите на учениците от 9. до 12. клас от тук

За Националния кръг на олимпиадата по математика се класира Деян Емилов от 11.в клас на ППМГ „Екзарх Антим I“- Видин.