Мисия


72591_2

Защо е важно да познаваме процеса на самооценяване и да го прилагаме?

         Професионалните гимназии в България са изправени пред нарастващи изисквания да реагират на бързите промени на пазара на труда, да бъдат по-ефективни, да отгова-рят на потребностите на заинтересованите страни/потребителите, да бъдат видими, разпознаваеми и конкурентоспособни в областта на предлагането на професионалното образование и обучение (ПОО). Такава адекватност може да се постигне, ако училището предоставя качествено обучение. Постигането на определено ниво на качеството е дъл-госрочен процес, който изисква внимателно планиране и организация. Една от многото стъпки към създаване на система за качество в професионалната гимназия е практиката на самооценяване.

        Чрез самооценяването екипът на професионалната гимназия може да получи информация за нивото на качеството на провеждащото се професионално образование и обучение, да идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение и да предприеме съответните мерки и действия.


 

Последни публикации