Състав

bigstock-Quality-Team-5705818-588x441

Състав на Комисията по самооценяване на качеството на ПОО

в ПГМЕЕ гр. Бургас 

(със заповед на инж. Р. Желева – РД 07-434-11.01.2013 г. на  основание на чл.147 ал.1 т.1 от ППЗНП)


Председател:

vesi2_lzn     инж. Веселина Кашукеева


Членове: 


boteva7_lzn      инж. Татяна Ботева


i_ivanova5_lzn      инж. Иванка Иванова


bedrova6_lzn      Мария Бедрова


vulkov7_lzn      инж. Добрин Вълков


marchev1_lzn      Александър Марчев


 

Последни публикации