За нас

PGMEE_Emblema

Mисия

     ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика.

Учители 
     В ПГМЕЕ работят 75 високообразовани и квалифицирани учители – 43 по общообразователна подготовка и 32 по професионална подготовка. От тях 3 преподаватели са I ПКС , 22 са с II ПКС  , 3- с III ПКС , 4- с IV ПКС.

Ученици

     В ПГМЕЕ се обучават 875 ученици в 34 паралелки в специалностите  “Промишлена естетика и дизайн” , “Автотранспортна техника” , “Компютърни мрежи” , “Ел. Обзавеждане на производството”, “Микропроцесорна техника” , “Художествени изделия от метал” , “Газова техника”. Реализацията на завършилите ученици е 91%

Проекти, национални и международни програми: 
  ПГМЕЕ участва в:

– Национална програма "Училището – територия на учениците", 2008г., модул "Ритуализация на училищния живот" , Тема на  проекта :”Създаване на училищен музей и училищен исторически сборник”

– Национална програма модернизиране на системата на професионално образование – "Модернизиране на учебна база – ДВГ"

– Проектът на нашия клас – за живот без тютюн – "Здрав съм – не пуша и спортувам"

– Програма за трансгранично сътрудничество IPA – Обмен на опит между ПГМЕЕ – гр. Бургас и ТУ в Къркларели за създаване на съвременни условия за обучение по микропроцесорна техника

– Проект “Оперативна програма регионално развитие” с тема “Доставка на оборудване, строителен и текущ ремонт”

Материална база
     ПГМЕЕ има богата материално – техническа база: блиблиотека, четири модерно оборудвани компютърни зали, три кабинета с мултимедиен проектор за презентации, професионални работилници по различните специалности.

Секции и клубове :
Към гимназията са създадени и успешно работят:

–   Духова музика

–   Танцов състав

Клубове:

–   “Млад еколог”

–   “Млад краевед”

–   “Млад редактор”

–   “Млад програмист”

–   “Млад дизайнер”

–   “Модерен балет”

–    Издава се и училищен вестник ”Свободен час”

В училището са сформирани физкултурни секции по:

–    Бадминтон

–    Баскетбол

–    Тенис на маса

–    Лека атлетика

–    Волейбол

–     Хандбал

–     Футбол

–      Шах


 

Последни публикации