Учители

Добрина Христова – Директор

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
2017/2018


                                                 

Илонка Недялкова – старши начален учител ; Класен ръководител – ІІ клас

 

Диана Недкова – старши начален учител ; Класен ръководител – І клас

Начален етап

 

 

 

 

 

 

 

Петко Тончев – старши начален учител; Класен ръководител – III – IV клас /слята паралелка/

ГЦОУД

ПИГ – I – II клас – Анка Стефанова – старши начален учител

ПИГ – III – IV клас – Ирина Василева – старши начален учител

 

Прогимназиален етап

 

Димка Първанова – старши учител по биология и химия ; Класен ръководител – VI – VII клас

Тошка Пешева – старши учител по математика; Класен ръководител – V клас

 

Стефка Матеева – учител по български език и литература