Материална база

Непрекъснато се работи и по обогатяването и модернизирането на материално – техническата база, което оптимизира училищната среда и подобрява условията, в които протича учебния процес.


Учлилището разполага с добре поддържана материална база и оборудвани кабинети.


Кабинет по биология и химия

  • табла с химичните елементи и менделеевата таблица
  • лабораторно оборудване апаратура
  • колби за провеждане на експерименти
  • препарирани експонати на бозайници и влчуги
  • оборудвани аквариуми с филтри и пречистващи системи за обратна осмоза

Кабинет по компютърни науки и програмиране