График на учебното време

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.  – междусрочна за VІІI – XIІ клас
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за VІІI – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

 Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – за VІІI – XIІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VІІI – X клас (18 учебни седмици)
12.07.2019 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)