Заповед за провеждане на ДЗИ 2017

ЗАПОВЕД № РД09-1166 / 19.08.2016 г. на Министъра на МОН

      На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 14, т. 1 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2016 – 2017 г.  и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ:

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

Български език и литература – 19 май 2017 г., начало 08.00 часа.

Втори ДЗИ по избор – 22 май 2017 г., начало 08.00 часа.
* чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);
* математика;
* физика и астрономия;
* биология и здравно образование;
* химия и опазване на околната среда;
* история и цивилизация;
* география и икономика;
* предметен цикъл „Философия“

ДЗИ по желание на ученика, както следва – в периода от 26 май до 2 юни 2017 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

* 06.03 – 17.03.2017 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
* до 18.05.2017 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
* до 09.06.2017 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2017 г., начало 08:00 ч.

Втори ДЗИ по избор – 29 август 2017 г., начало 08:00 ч.
* чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);
* математика;
* физика и астрономия;
* биология и здравно образование;
* химия и опазване на околната среда;
* история и цивилизация;
* география и икономика;
* предметен цикъл „Философия“

ДЗИ по желание на ученика – в периода от 30 август до 5 септември 2017 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

* 03.07 – 14.07.2017 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
* до 25.08.2017 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
* до 11.09.2017 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

 

Върни се в началото