След 8 клас

„Механизация на горското стопанство“
 • 26 ученика
 • балообразуващи предмети: физика, математика, български език и литература

Важни дати

 1. Подаване на документи за І етап на класиране – 03 – 05.07.2017 г.
 2. Обявяване на резултатите от І етап на класиране до 06.07.20176 г.
 3. 3аписване на учениците, приети на І етап на класиране 07.07.2017 г.
 4. Обявяване на незаетите места след І етап на класиране до 10.07.2017 г.
 5. Подаване на документи за ІІ етап на класиране – 11.07.2017 г.
 6. Обявяване на резултатите от ІІ етап на класиране до 13.07.2017 г.
 7. Записване на учениците, приети на ІІ етап на класиране – 14.07.2017 г.
 8. Обявяване на незаетите места след ІІ етап на класиране до 18.07.2017 г.
 9. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране- 19.07.2017 г.
 10. Обявяване на резултатите от ІІІ етап на класиране – 20.07.2017 г.
 11. Записване на учениците, приети след ІІІ етап на класиране – 21.07.2017 г.
 12. Обявяване на незаетите места след ІІІ етап на класиране до 26.07.2017 г.
 13. Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване – 04.09.2017 г.