След 7 клас

„Горско и ловно стопанство“ – с разширено изучаване на английски език
 • 26 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: биология, математика, български език и литература

„Механизация на горското стопанство“

 • 26 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: физика, математика, български език и литература
Важни дати
 1. Подаване на заявления за приемни изпити – 05 – 10.05.2017 г.
 2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали. – до 12.05.2017 г.
 3. Провеждане на приемните изпити:
 • Български език и литература – 19.05.2017 г.
 • Математика – 22.05.2017 г.
 1. Обявяване на оценките от приемните изпити – 09.06.2017 г.
 2. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите – 12.06. – 13.07.2017 г.
 3. Подаване на документи за І етап на класиране – 16 – 22.06.2017 г.
 4. Обявяване на резултатите от І етап на класиране до 27.06.2017 г.
 5. Записване на учениците, приети на І етап на класиран и подаване на документи за ІІ етап 28.06 – 30.06.2017 г.
 6. Обявяване на резултатите от ІІ етап на класиране до 04.07.2017 г.
 7. Записване на учениците, приети на ІІ етап на класиране – 05 – 07.07.2017 г.
 8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране до 10.07.2017 г.
 9. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране – 11 – 13.07.2017 г.
 10. Обявяване на резултатите от ІІІ етап на класиране – 17.07.2017 г.
 11. Записване на учениците, приети след ІІІ етап на класиране- 18 – 19.07.2017 г
 12. Обявяване на незаетите места след ІІІ етап на класиране до 21.07.2017 г.
 13. Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване – 04.09.2017 г.