11 клас – ИТ- модул1

Условно форматиране в електронни таблици – spisak| oborot| temperatura|zadacha2
Имена на области и приложения – produkt|temperatura|ime_oblast|prodazhba|Report_4klas
Функиции за търсене и препратки – firma_sluzhiteli||firma_transport|olimpiada_informatika||magazin
Защита на данните в ЕТ – zashtita|formula
Обобщаващи таблици – 14oborot|School
Обобщаващи диаграми – Dopusnati_MnEzichno_National|magazin14
Вградени функции за обработка на статистически данни – Matura_Math|HB-Dta