Основни операции с файлове и папки

 

Опишете начините за извършване на основните операции с файлове и папки.

  1. Създаване на файл и папка
  2. Копиране на файл
  3. Преместване на файл
  4. Преименуване на файл
  5. Изтриване на файл

 

Бързи клавишни комбинации:

  • Ctrl+X – Cut (преместване)
  • Ctrl+C – Copy (копиране)
  • Ctrl+V – Paste (поставяне)

 

3