Работа в час

Готови задачи и проекти, можете да изпращате на: iteacher@abv.bg

 

 

 

Компютърна текстообработка – контрол и оценяване

ТЕКСТ 


 

Най, най, най…

Най-щастливата страна

При преброяване за проучване на световните стойности за установяване нивата на щастие по света, на хората е зададен въпроса: „Бихте ли казали, че сте много щастлив, сравнително щастлив, не много щастлив или нещастен?”. Резултатите показали, че най-щастливата страна на света е Венецуела – 55% от венецуелците казали, че са „много щастливи”. Противоположно на тях само 3% от латвийците смятали, че са „много щастливи”, което прави Латвия най-нещастната страна в света.

Кой консумира най-много…?

Алкохол: Страната, която изпива най-много алкохол на глава от населението е Люксембург. През 2003, всеки гражданин е консумирал средно 12,6 л (2,8 галона) чист алкохол. Русия има най-висока консумация на алкохолни напитки на човек – всеки руснак изпива средно 6,2 л (1,4 галона) чист алкохол през 2003

Храна: Всеки гражданин на Арженитина изяжда средно 183% от препоръчаното от Хранителната и селскостопанска организация на ОН (FAO).

Из книгата „Guinness World Records 2008”


 

Работни файлове

Графичен редактор Paint. Графични формати

element motiv


output_poVV2j

ВИЖ

Посетете http://gifmaker.me/

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ – АРИТМЕТИЧНИ ИЗРАЗИ И ФОРМУЛИ

4-2

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ – ЗАДАЧИ