Постижения на ученици

  • 2022-2023 учебна година : класирани ученици на Национален кръг на олимпиада по информационни технологии четири ученика ; Ална Кутрева, Мелис Къдрева, Мериам Метушева и Силвия Арнаудова –
  • 2021-2022 учебна година: класирани ученици на Национален кръг на олимпиада по информационни технологии четири ученика: Алина Кутрева, Мелис Къдрева, Инес Топова и Кевин Бюлюков
  • 2021-2022 учебна година: класирани за Национален кръг на Национално състезание „ИТ Знайко“ четири ученика: Гюлшен Имам, Естел Хасанова, Алина Кутрева и Мелис Къдрева
  • 2020 – 2021 учебна година учениците Шерин Ибраим и Сибел Асанова са класирани на Национален кръг на Национално състезание „ИТ Знайко“
  • 2020 – 2021 учебна година учениците Сибел Асанова и Дейви Терзиева са класирани на първо място в състезание „ИТ Свят“ гр. Шумен
  • 2018 – 2019 учебна година е класирана за Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии ученичката Шерин Емин Ибраим