Философия

Добър е не този учител, който пише на учениците си желаните оценки, а този, който съумее да предизвика интерес към предмета си.
Оценката е критерии за успеваемост, а не метод за наказание.
Практиката ми ме е научила, че най- добрите резултати се постигат, когато дистанцията учител-ученик е скъсена максимално.
Когато децата видят в преподавателя си и приятел, с когото могат да споделят и да поискат съвет за извън предметни теми, тогава и отношението към преподаваната учебна дисциплина се променя.
Много важен е личният пример. Учениците никога не бива да бъдат подвеждани, за да не се губи доверието един към друг.
Разбира се фактор в отношенията е и различният ученически състав в отделните паралелки. Така методите и похватите са различни в зависимост от субекта.