Извънкласна дейност

  • Участие в  проект „ Мобилност за образование, сътрудничество и творчество – МОСТ“, съвместно с Втора английска езикова гимназия „ Томас Джеферсън“ – гр. София към ЦОИДУЕМ – МОН .
  • Участие в проект „Образование за утрешения ден“ клуб „Млад програмист“ – група от 15 ученика
  • Участие в проект „Подкрепа за успех “ клуб “ Визуално програмиране“ – група от 15 ученика
  • Участие в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания, модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”,