Инфографика

През 2016 година с учениците от СУ „Св.Паисий Хилендарски“с.Абланица започнахме да използваме техниката за създаване на изображения подходящи за илюстроване на мултимедийни проекти, с които участват в различни състезания и олимпиади. Ето и няколко успешни проекта на ученичката Шерин Ибраим от 6 клас

Проект „Ваканционни приключения“ класиран на НОИТ

Проект „Зелен свят“