ПКС

Допълнителна професионална квалификация

През учебната 2019/2020 година придобита допълнителна професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество“  с продължителност на обучение една година.

Придобити професионално-квалификационни степени ​

  • 29.11.2020г. – успешна защита на Втора професионално-квалификационна степен  – СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители
  • 13.06.2019г. успешна защита на ТРЕТА професионална квалификационна степен СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители
  • 10.11.2017г. – Свидетелство за придобиване на ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен – СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители
  • ​17.11.2016г. – Свидетелство за придобиване на ПЕТА професионално-квалификационна степен