Бъдещи планове

Житейската философия «никога не е твърде рано или твърде късно да учиш» се превръща в мисия за много и различни обучаващи организации. Това е тезата, която и аз подкрепям.
     Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки от нас трябва да бъде отворен за нови идеи, решения, умения или поведение. Разбирано като системен процес, то е насочено към самия учещ и неговите потребности за личностно и професионално развитие.
През настоящата учебната моите бъдещи планове са:

  1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване по Информатика и Информационните технологии.
  2. Запознаване с методична литература.
  3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната тема.
  4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
  5. Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция.
  6. Развитие на други иновативни методи на обучение.