Инструкция за работа с електронен дневник

Съдържание

ЗА УЧИТЕЛИ

ЗА УЧЕНИЦИ

ЗА РОДИТЕЛИ

ЗА АДМИНИСТРАТОРИ

ЗА ДИРЕКТОР, АДМИНИСТРАЦИЯ и РУО