Публикации

1.Гайтанинчева, К. Съвременните предизвикателства пред учителската професия           / из опита на ръководството на Средно общообразователно училище „ Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград/ – Сборник-2013 г. ЮЗУ „ Неофит Рилски”, гр. Благоевград;

2.Гайтанинчева, К. Иновативни модели за преодоляване на неуспеваемостта на учениците в І – ІV клас / споделен опит от СОУ „ Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица – публикации в списание „ Еврообразование” – 2013г ;

3.Гайтанинчева, К. Приложение на информационните технологии при овладяване на знанията по български език и литература при деца със специални образователни потребности – Сборник -2010 г, ЮЗУ „ Неофит Рилски”, гр. Благоевград;

4.Гайтанинчева, К. Има ли място различието в българското училище – ролята на домашното възпитание – Сборник – 2014 година – Висш педагогически институт – Елец/ Русия;

5.Гайтанинчева, К. Общински празник на толерантността – толерантен мултикултурен диалог за превръщане на училището в желана територия на учениците – публикация в списание                               « Еврообразование» – 2014 год

6.Гайтанинчева, К. Учители-будители и радетели на българщината в с. Абланица – съобщение в документална книга на БАН;

7.Гайтанинчева, К. Съвременните предизвикателства пред учителската професия – Сборник « Образованието и възпитанието в малките населени места» – 2014,  ЮЗУ „ Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

8.Гайтанинчева, К Управленската роля на директора за иновациите в образованието – Сборник- 2012 ЮЗУ „ Неофит Ричски ”, гр. Благоевград

9.Гайтанинчева, К Автор на три стихосбирки „Душата ми търси простори“ – 2000 г,  „ Семена вълшебни“ – 2003 год, „ Любовно жито сея“ – 2005