Начало

Заместник-директор, учебна дейност / от 2010 год до момента/ ;

главен учител / от 2009 до 2010 година/ старши учител,

начален етап / от 2007 до 2009/ ; учител в начален етап / от 1994 до 2007 година/

 

CV – тук.