ИТ 9 клас

Ресурси към учебника за 9 клас


Уроци – 1 част


Преговор


Електронен учебник: тук (Изберете електронни учебници, нужна е регистрация)


Проекти:

1     2     3         5     6     7     8     9     10     11     12     13


Упражнение върху междинни суми, обобщаващи таблици и цирк. писма: тук

Упражнение въху циркулярни писма: Файл1, Файл2

Упражнение 7 май 2019 г. : Файл1, Файл2, Файл 3

Упражнение 14 май 2019 г.: Условие, Файл1, Файл2