Контакти

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ЕЛИН ПЕЛИН“

адрес: село Първомайци, община Горна Оряховица, ул.“Княз Александър Батенберг“ №37

email: info-300206@edu.mon.bg

телефон:0894644225-директор                                                                                        .     .  .. …                    061752558-канцелария

работно време на канцелария:                                                                                                                             8:00-12:00 и 13:00-16:30 часа                                                                                                        /приемане на заявления за достъп на информация/