Профил на купувача

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за поддържане на профила на купувача във ФСГ „Васил Левски“ град Добрич.

 

  Вътрешни правила за създаване и поддържане на профил на купувача, съгласно чл. 244 от ЗОП.