Програмиране на С++

Материали:

  1. Паскал и С++
  2. Информатика с програмиране на С++  – издателство КОАЛА ПРЕС
  3. Решени задачи на С++
  4. Информатика и програмиране на различни езици
  5. Основи на програмирането на С++ – на руски език
  6. Рекурсия в С++