Проекти и Портфолио

Кариерно ориентиране – ТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНE

ПРОЕКТИ:

****************************************

ПОРТФОЛИО на инж. Стоянка Добрева

„Обучение на педагогически специалисти за формиране знания, умения и компетентности за оценяване на учениците” – Учебна програма