ИТ 10 клас

 1. Инструктаж по ТБ и ППО. Здравни норми при работа с РС. – тук
 2. Текстообработка
 3. Компютърна графика
 4. Електронни таблици
 5. Тест – входно ниво

І        Бази от данни – материали за БД

 1. Същност и предназначение на БД
 2. Създаване на БД
 3. Упражнение върху създаване на БД
 4. Работа в БД – Режими на работа. Разглеждане на данни. Търсене и редактиране на данни.
 5. Упражнение върху работа в БД
 6. Работа в БД – Справки в БД.Основни понятия.
 7. Упражнение върху работа в БД
 8. Работа в БД – Създаване на заявки.
 9. Упражнение върху работа в БД – Създаване на заявки
 10. Генериране на запитвания и създаване на отчети
 11. Генериране на запитвания и създаване на отчети
 12. Упражнение върху генериране на запитвания и създаване на отчети
 13. Тест върху БД – тест БД
 14. Практическа задача върху БД – задачи БД, оценяване

ІІ       Компютърна презентация –представяне на презентация

 1. Създаване на компютърна презентация
 2. Упражнение върху създаване на компютърна презентация
 3. Авторско право – част 1 – част 2.   Закон за авторското право
 4. Тест върху компютърна презентация и авторско право

ІІІ     Компютърни мрежи

 1. Локални мрежи. Интернет
 2. Търсене на информация в Интернет. Електронна поща
 3. Файлов трансфер и комуникация в реално време – тук
 4. Работа с регистри, предоставящи достъп до БД
 5. Запознаване с налични ресурси на безопасен интернет  – тук
  1. Киберпрестъпления-видеолекция – част 1, част 2
  2. Безопасен Интернет
  3. Кибертероризъм – въпроси
  4. Опасности в Интернет
 6. ТЕСТ

ІV     Интегриране на дейности

 1. Планиране на проект-  задания
 2. Изпълнение на проект
 3. Изпълнение на проект
 4. Изпълнение на проект
 5. Изпълнение на проект
 6. Изпълнение на проект
 7. Изпълнение на проект
 8. Изпълнение на проект
 9. Представяне на проект
 10. Представяне на проект

Полезна информация: