ИНФОРМАТИКА

 1. Инструктаж по ТБ и ППО
 2. Здравни норми при работа с РС – тук
  Увод в информатиката
 3. Информация 
 4. Информационни дейности и процеси
 5. Бройни системи – тук1
 6. Бройни системи – тук2
 7. Упражнение върху бройни системи – тук
 8. Упражнение върху бройни системи
 9. Данни и кодиране
 10. Упражнение върху данни и кодиране
 11. Тест 1
  Компютри и операционни системи
 12. История на изчислителната техника
 13. Апаратната част на компютъра
  1. Упражнение
 14. Програмна част на компютъратук
 15. Операционни системи – тук1; тук2
 16. Операционна система с графичен интерфейс – тук1; тук2
 17. Упражнение върху ОС с графичен интерфейс
 18. Упражнение върху ОС с графичен интерфейс
 19. Тест 2
  Приложен софтуер
 20. Понятие за текстообработваща програма – WORD
 21. Упражнение върху WORD
 22. Понятие за електронна таблица EXCEL
 23. Упражнение върху EXCEL
 24. Упражнение върху EXCEL – задачи – Примерен тест върху WORD и EXCEL
 25. База данни – ACCESS – урок
 26. Упражнение върху  ACCESS. Примерен тест върху БД
 27. Електронна поща и Internet
 28. Упражнение върху електронна поща и INTERNET
 29. Тест 3
  Алгоритми, структури от данни и програмиране
 30. Алгоритъм – задачи  / електронен учебник по Информатика
 31. Видове алгоритми
 32. Упражнение върху видове алгоритми
 33. Алгоритми и програми – ИТ енциклопедия
 34. Упражнение върху алгоритми и програми – тест
 35. Синтаксис и семантика на ЕП – програмиране
 36. Упражнение върху синтаксис и семантика на ЕП
 37. Типове данни –    тук
 38. Упражнение върху типове данни – тук
 39. Линейни алгоритми – тук
 40. Линейни алгоритми
 41. Упражнение върху линейни алгоритми
 42. Упражнение върху линейни алгоритми
 43. Тест 4
 44. Разклонени алгоритми – тук
 45. Упражнение върху разклонени алгоритми
 46. Упражнение върху разклонени алгоритми
 47. Циклични алгоритми – тук
 48. Циклични алгоритми
 49. Упражнение върху циклични алгоритми – зад.1  зад.2
 50. Упражнение върху циклични алгоритми – задачи с цикли
 51. Циклични алгоритми – тук
 52. Циклични алгоритми
 53. Упражнение върху циклични алгоритми – зад.3 зад.4
 54. Упражнение върху циклични алгоритми
 55. Масиви – тук
 56. Масиви – материали
 57. Упражнение върху масиви
 58. Упражнение върху масиви
 59. Алгоритми за търсене и броене
 60. Упражнение върху алгоритми за търсене и броене – Задачи върху масиви
 61. Работа с текстове
 62. Работа с текстове
 63. Упражнение върху работа с текстове
 64. Упражнение върху работа с текстове
 65. Структурни типове данни с разнотипни елементи
 66. Структурни типове данни с разнотипни елементи
 67. Упражнение върху структурни типове данни с разнотипни елементи
 68. Упражнение върху структурни типове данни с разнотипни елементи
 69. Годишен преговор
 70. Тест  – изходно ниво
 71. Годишен преговор
 72. Годишен преговор