Проекти

 1. 2018 г – Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – „Прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 до 3 години и 7 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и тяхната превенция“;
 2. 2019 г – Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи-https://www.mon.bg/bg/100788
 3. 2019 г. – Проект на МОН за ИКТ;
 4. 2020 г. – Проект “ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование “  на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – модул „Такси“;
 5. 2020 г. – Национална програма „Успяваме заедно“ – модул 2 „Иновативна детска градина“-https://www.mon.bg/upload/22573/5NP_Uspjavame-zaedno-20.pdf
 6. 2020 г – Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи-https://www.mon.bg/bg/100788
 7. 2021 г – Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи-https://www.mon.bg/bg/100788
 8. 2021 г. – Проект “ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование “  на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – модул „Такси“;
 9. 2021 г. – Национална програма „Успяваме заедно“ – модул 2 „Иновативна детска градина“-https://www.mon.bg/upload/22573/5NP_Uspjavame-zaedno-20.pdf
 10. 2022 г. – Национална програма „Успяваме заедно“ – модул 2 „Иновативна детска градина“-https://www.mon.bg/upload/22573/5NP_Uspjavame-zaedno-20.pdf
 11. 2022/ 2023 г – Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи-https://www.mon.bg/bg/100788
 12. 2023/ 2024г.- BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи-https://www.mon.bg/bg/100788
 • sdfsdfsdf

  (function(){ document.write(„“); })();


 • Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.