ЕКИП

ЕКИП

1.Мариана Донева-директор

2.Анелия Атанасова- учител

3.Галя Стоянова-домакин

4.Ангелина Стоянова-чистач

5.Елисавета Драгостинова-готвач

6.Ваня Арабаджиева-медицинска сестра

7.Любка Зокерова-счетоводител

8.Мария Симеонова-гл. счетоводител, счетоводител Проект АПСПО