Група „Смехорани“

Група „Смехорани“

„Смехорани“ е втора градинска група с деца на възраст от 4 до 5 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от двама педагози Татяна Тодорова и Мария Владимирова  и помощник-възпитател Милена Пенева.

Децата се учат да живеят заедно, да споделят дейности и общи пространства, да разкрият и изявят своите дадености и таланти.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

  • Уеб сайт

    Настоящият сайт е примерен вариант на сайт на детска градина.

    Ако и вие желаете уеб сайт за вашата детска градина, свържете се с нас на телефон 0878 255 333 или имейл admin@teacher.bg

  • Контакти


  • Изработено от daskalo.com