Група „Патета“

Група „Патета“

„Патета“ е първа градинска група с деца на възраст от 3 до 4 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от двама педагози Ина Иванова и Живка Николова  и помощник-възпитател Вера Василева.

Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

  • Уеб сайт

    Настоящият сайт е примерен вариант на сайт на детска градина.

    Ако и вие желаете уеб сайт за вашата детска градина, свържете се с нас на телефон 0878 255 333 или имейл admin@teacher.bg

  • Контакти


  • Изработено от daskalo.com