Информация

Обща информация за детската градина

Обединено детско заведение /ОДЗ/ се намира в гр. София.

В ОДЗ се отглеждат, обучават и възпитават 224 деца, разпределени по възрастов принцип в две ясленски групи /за деца на възраст от 1 до 3 години/ и 6 градински групи /за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/.

Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

В ОДЗ се провежда качествен и пълноценен педагогически процес.

За провеждането на качествен и пълноценен педагогически процес  в детската градина се грижат висококвалифицирани учители. Обучението се провежда по програми, одобрени от МОН.

Персоналът е млад, амбициозен и всеотдаен. Екипът в детската градина се състои от учители с магистърска степен по предучилищна педагогика, музикални педагози, психолог, логопед, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.

  • Уеб сайт

    Настоящият сайт е примерен вариант на сайт на детска градина.

    Ако и вие желаете уеб сайт за вашата детска градина, свържете се с нас на телефон 0878 255 333 или имейл admin@teacher.bg

  • Контакти


  • Изработено от daskalo.com