Професионална квалификация

Месторабота – учител в СУ „Възраждане“ Русе
– Бакалавър
– Магистър
Изучавала валутен митнически и данъчен контрол в/във Официален сайт на Стопанска академия „Д. А. Ценов“
– Специализация