Контакти

Начално училище „Любен Каравелов“

Телефон:0877700850

e-mail:info-1100510@edu.mon.bg

Училищен екип

Севдалина Албертова Манева -директор

специалност: Начална училищна педагогика ; s.maneva1968@abv.bg

Росица Стефанова Урманова-старши учител

специалност: Начална училищна педагогика ; rurmanova@abv.bg

Веселка Николаева Шишманова-старши учител

специалност: Начална училищна педагогика ; veseto_62@abv.bg

Лиляна Сергеева Петрова-старши учител в ЦДО

специалност: Начална училищна педагогика ; anipepi123@gmail.com

Марияна Петкова Мечкарова-счетоводител

специалност: банково дело ; arian@abv.bg