Занимания по интереси

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/

Занимания по интереси /национално финансиране/  за  учебната 2022/2023 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните ръководители, както следва:

  1. Клуб «Вълшебството на числата», Тематична област: «Математика», Тематична подобласт: «Математическа логика» – 1 група с 13 бр. ученици с ръководител: Веселка Шишманова;

2.Клуб «Пея и танцувам», Тематична област: «Изкуства и култура», Тематична подобласт: «Сценични и танцови изкуства» – 1 група с 14 участници. Ръководител: Лиляна Петрова