ИСТОРИЯ

1965г. – открива се ЦДГ 10
1977г. ДГ 10 “Мак” става база към ЮЗУ “Неофит Рилски” и подпомага обучението във висок професионализъм на много студенти педагози.