ЗА НАС

ДЕТСКА ГРАДИНА № 10 „МАК”
 
ДГ №10 „МАК” е открита на 01.06.1965 година. Педагогическият екип съвместно с родителското настоятелство има спечелени проекти с които се осъвремени материалната база и превърна детското заведение в модерно и предпочитано в Благоевград.
От 1977 година ЦДГ № 10 „Мак” е база към ЮЗУ „Неофит Рилски” и подпомага обучението във висок професионализъм много студенти педагози.
Педагогическият екип съвместно с родителското настоятелство разработи модернизирана система за работа със семейството относно по-доброто възпитание и пълното хармонично разгръщане на личността на детето.
Към детското заведение сътрудничи психолог консултант относно възпитателната дейност с децата.
Актуално състояние
В детското заведение работят 13 квалифицирани педагози притежаващи новаторски дух – 12 магистри и 1 бакалавър . От тях: 1 е със І ПКС, 4 с ІІ ПКС, 1 с ІІІ ПКС и 1 с V ПКС.
ЦДГ № 10 „Мак” има материална база съобразена със съвременните изисквания за работа с деца от 3 до 7 години – просторни занимални с модерно обзавеждане, физкултурен салон, музикален кабинет, кабинет за работа на логопеда и ресурсния учител, кабинет за работа с родителите, огромна дворна площ с оформени цветни алеи и много уреди за игра.
Застроената площ е 400 м² , а дворното пространство е 3 дка.
В заведението има индивидуална кухня.
Отоплението е с локално парно. През 2009 г. бе извършена подмяна на дограмата на детската градина на стойност 20 000 лв.
Капацитета на детската градина е 150 деца. В заведението функционират 5 групи – 4 в централната сграда и 1 филиал.
Към детската градина има осигурен ресурсен учител , които работи с деца със СОП и логопед, който провежда индивидуални организирани занимания, нуждаещи се от логопедично обслужване.
В работата си използваме следните помагала:
1. Аз съм в детската градина -издателство „Изкуство”
1977г. ДГ 10 “Мак” става база към ЮЗУ “Неофит Рилски” и подпомага обучението във висок професионализъм на много студенти педагози.
ДГ № 10 „Мак” има възможност да отговори на потребностите и изискванията на децата и родителите чрез допълнителни дейности:
  • спортни танци
  • английски език

Директор – Ръководител на детското заведение е Галина Арабаджиева.

За контакти
Адрес: ул. „Стoимен Календерски” 15
Филиала се намира на ул. „Св.св .Кирил и Методий” 18
Работно време от 6.30 до 18.30 ч.
Телефони за контакти:
073 88 53 42 – Директор;
0878 418 310 – Директор;
073 88 53 44 – ЗАС
e-mail: cdg10mak@abv.bg;