Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

2023/ 2024 год.

Програма за предоставяне на равни възможности