Прием в 9 клас

Прием в 9 клас

за уч. 2017/2018 г.

1 паралелка – непрофилирана подготовка  в 9 клас ще се изучават в часовете за ЗИП следните предмети:

  • Информационни технологии
  • Биология и здравно образование
  • География и икономика
Кандидатстване и записване – срокове