Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения

за доставка на продуктите

по Схема „Училищен плод“ и Схема “ Училищно мляко“