Химията – реалност и мечта

Тематична област: Природни науки
Клас: IX-X
Брой ученици: 10
Ръководител: Мая Сталева